ویژگیهای چمن مصنوعی شرکت پایا تندیس قرن

شرکت پایا تندیس قرن وارد کننده و نماینده انحصاری چمن مصنوعی تنگیت هلند و بافته شده در کمپانی ترکیه دارای کلیه استانداردها و تاییدیه های جهانی با رزومه کاری موفق و سابقه درخشان در اجرا 

فروش به همراه نصب و اجرای زمین های ورزشی شامل زمین چمن مصنوعی فوتبال ، چمن مصنوعی تنیس ، چمن مصنوعی پدل، چمن مصنوعی هاکی، چمن مصنوعی گلف و همچنین فروش و اجرای چمن تزیینی در مدارس، مهدهای کودک ، روف گاردن ، باغ و حیاط  

ویژگیهای چمن مصنوعی شرکت پایا تندیس                                                                                                                                                                                                                                                            

  • چمن های  مصنوعی شرکت پایا تندیس قرن میتواند هرجا استفاده شود.
  • حذف و كاهش بسیاری از هزینه های مربوط به آماده سازی ، كاشت ، نگهداری ، مراقبت و رسیدگی به زمین.
  • حذف مهمترین هزینه از جمله آبیاری و سیستم آب رسانی و چمن زنی ، هزینه های عملیاتی که طبق نتایج آماری به عمل آمده هزینه های نگهداری چمن مصنوعی با احتساب دوره عمر مفید 10 ساله آن در حدود 10الی 15% هزینه های چمن طبیعی می باشد .
  • درمقایسه با چمن طبیعی که در سال قابلیت 600 الی 800 ساعت بازی را دارد اما رکورد این میزان ساعت استفاده از هلند چمن مصنوعی شرکت شرکت پایا تندیس قرن تا حدود 4000 ساعت بهبود یافته است.
  • یكنواختی سطح زمین چمن مصنوعی در تمامی ابعاد و سطوح
  • مقاومت زیاد چمن مصنوعی شرکت پایا تندیس قرن در مقابل عوامل جوی وهمچنین تنشهای ناشی از حركات فیزیكی بازیكنان
  • قابلیت نصب آسان چمن مصنوعی - ثبات رنگ بالا - عدم فرسایش - قابل استفاده در همه نقاط و فضاهای مختلف
  • قابلیت نصب آسان ، ترمیم عیوب و کندن چمن مصنوعی و در جای دیگری استفاده کردن
  • ثبات رنگ بالا و عدم زرد شدن در اثرخیس شدن و آب باران
  • عدم فرسایش ، طول عمر و دوام بالا