پنج شنبه, 21 آبان 1394 11:44

جزئیات چمن مصنوعی زمین هاکی

   
تاریخچه پیدایش هاکی در ایران و جهان از قدیمی ترین بازیهای جمعی است که با چوب و توپ در جهان متداول بوده و طبق متون شناخته شده در تاریخ و فرهنگ ورزش جهان به حدود پنج هزار سال قبل درایران باز میگردد. بهترین و مردمی ترین ورزش گروهی است که به گواهی فرهنگ ها و دایره المعارف های معتبر از ایران برخواسته است. هاکی نوعی بازی چوگان است و در زمان مرحوم نوراله گرانی پور رونق دوباره گرفت.پس از پیروزی انقلاب اسلامی اولین دوره مسابقات هاکی در سال 1359 در کرمانشاه برگزار شد و بعد از آن بها همت مسئولان و هیئت های هاکی در استان ها شکوفاتر شد                      اندازه زمین هاکی زمین بازی مستطیل شکل است خطوط طولی91/40متر خطوط کنار ، خطوط عرضی 55 متر خطوط پشت نامیده می شود و قسمتی از خطوط پشت که روی خط دروازه قرار دارد خطوط گل یا دروازه نامیده می شود.حداقل فاصله منطقه باید 5 متر از خط کنار و 4 متر از پشت خطوط پشت در نظر گرفته شود.
منتشرشده در چمن مصنوعی هاکی