مقالات

شنبه, 30 آبان 1394 09:42

روف گاردن یا باغ بام چیست؟

روف گاردن، باغ بام، بام سبز، سقف سبز و… در واقع اصطلاحی است که  به ایجاد بستری مناسب برای رشد و ایجاد پوشش گیاهی بر روی پشت بام یا تراس گفته میشود.
صفحه5 از5