چمن مصنوعی پشت بام

چمن مصنوعی پشت بام چمن مصنوعی پشت بام مانند چمن مصنوعی بالکن و تراس از جنبه تزئینی برخوردار است. امروزه با تولید چمن های مصنوعی از الیافی مانند پروپیلن این امکان مهیا شده است که بتوان در پشت بام منازل یک حیاط کوچک برای بازی بچه ها فراهم کرد. نرمی و استحام الیاف پروپیلن کمک میکند که سایش چمن با بدن منجر به آسیب به بدن نشود.

نصب چمن مصنوعی بر روی پشت بام به ایجاد یک فضای دلچسب برای خانواده ها و جمع شدن اعضای خانواده در کنار هم کمک میکند. چمن های مصنوعی پشت بام معمولا از انواع تزئینی تهیه می شود که زیبایی خاصی را به پشت بام ها می افزایند، چمن های مصنوعی تزئینی برای پشت بام دارای تنوع رنگی هستند هرچند که بیشتری اقبال برای رنگ سبز آن میباشد.

چمن های مصنوعی با توجه به عدم نیاز به کاشت درون زمین و قابلیت نصب در هر فضایی و طول عمری نزدیک به 5 سال باعث شده است، که چمن مصنوعی را بتوان در انواع پشت بام ها از پشت بام های مسطح و شیب دار استفاده نمود.

مزیت استفاده از چمن مصنوعی در پشت بام

چمن های مصنوعی با ایجاد یک فضای زیبا و دلنشین در پشت بام میتوانند پشت بام را به فضایی برای تمدد اعصاب اعضای خانواده و بازی کودکان تبدیل کنند. چمن های مصنوعی در پشت بام با ممانعت تابش مستقیم نور خورشید به عایق های رطوبتی و حرارتی موجود روی سطح پشتبام عمر مفید این عایق ها را بیشتر می کنند.

چمن های مصنوعی در پشت بام ها با گسترش شهر نشینی و آپارتمان نشینی وسعت بیشتری بخود گرفته است. ما انسان ها همواره از بودن در طبیعت لذت می بریم و امروزه این چمن های مصنوعی میتوانند حس بودن در طبیعت را برای ما زنده نگه دارند و روحیه ای مضاعف برای ادامه زندگی در شهر برای ما ایجاد نمایند.