چمن مصنوعی تبریز

چمن مصنوعی تبریز تبریز با بیش از 15 سالن ورزش و 6 ورزشگاه یکی از شهر های است که میتواند با افزایش استفاده از چمن مصنوعی درآمد های خود را افزایش دهد. در شهر تبریز با توجه به حاصلخیزی خاک و سر سبز بودن منطقه اغلب ورزشگاهها بصورت سنتی از چمن طبیعی استفاده می کنند.

امروزه با توجه به کاهش هزینه های نگهداری چمن مصنوعی و امکان استفاده از آن در سالن های ورزشی و بالا بودن دوام و ماندگاری چمن مصنوعی متصدیان امور ورزشی در شهر تبریز به سمت استفاده از چمن مصنوعی روی آورده اند.

چمن مصنوعی با کمک فناوری های روز دنیا تولید می شود و مردم تبریز نیز کم کم به این محصول فوق العاده علاقه مند  شده و آن را جایگزین چمن طبیعی کرده اند.

شرکت پایا تندیس قرن آماده اعطای عاملیت فروش با شرایط خاص به شرکتها و فروشگاههای معتبر در شهر تبریز می باشد

چمن های مصنوعی ارائه شده در شهر تبریز از بهترین متریال ها و مواد اولیه تهیه میگردند تا در برابر سرمای زمستان های شهر تبریز مقاومت داشته باشند. الیاف های پلیمری جدید وارد شده میتوانند در برابر سرما مقاومت کنند و در برابر اختلاف دمایی مقاومت بالایی داشته و دچار شکستگی و یا رنگ پریدگی نمی گردد.

چمن مصنوعی در تبریز

چمن مصنوعی در تبریز با بیشترین تنوع عرضه می گردد. به این ترتیب انواع چمن های مصنوعی از چمن های مصنوعی تزئینی تا چمن های مصنوعی مخصوص ورزشگاه ها در شهر تبریزی عرضه می گردند.