تفاوت چمن مصنوعی فوتبال و چمن مصنوعی تزئینی

همگی می دانیم چمن های مصنوعی در استفاده های تجاری آن به دو صورت استفاده برای زمین های وسیع مانند ورزشگاه ها  و استفاده های تزئینی تقسیم بندی می شوند.

این تقسیم بندی را برخی به تقسیم بندی های کوچکتری مانند چمن مصنوعی مدارس و چمن مصنوعی حیاط و غیره تبدیل کرده اند.

در چمن مصنوعی تزئینی بیشتر زیبایی چمن مدنظر می باشد و برا ی مصارف عمومی مانند تراس، روف گاردن، حیاط و ... مورد استفاده قرار می‌گیرند، در صورتی که در چمن مصنوعی فوتبال یا چمن مصنوعی فوتسال بیشتر دوام بالا و قدرت ضربه پذیری چمن مد نظر می باشد .

چمن مصنوعی تزئینی

چمن مصنوعی تزئینی غالبا از الیافی مانند پلی پروپیلن، پلی اتیلن و پلی آمید تهیه می گردند که بسیار لطیف و با دوام می باشند.

که اغلب دارای ارتفاع الیاف 8 تا 40 mm هستند و از تراکم بالاتری نسبت به چمن های فوتبالی برخوردارند. همچنین سازندگان با استفاده از موارد زیر ظاهر چمن های تزئینی را طبیعی تر کرده اند ، این الیاف مصنوعی دوام بالایی در برابر حرارت مستقیم نور خورشید و مواد دارای خاصیت اسیدی و قلیایی دارند.

در چمن های تزئینی برای هرچه طبیعی نشان دادن چمن مصنوعی در الیاف اصلی چمن  بین 2 تا 3 رنگ مختلف در بخش فیلرها از 2 تا 3 رنگ ترکیبی که عموماً سبز و زرد و قهوه‌ای ‏هستند بهره می‌برند.‏

فیلر یا الیاف پر کننده در بین دیگر الیاف ایستای چمن مصنوعی قرار می گیرند و عموماً به رنگ زرد هستند و به کمک ساختار مجعد خود فضای خالی بین الیاف را پر کرده و موجب ‏ایستایی الیاف و ضربه‌پذیری بالای آن‌ها خواهند شد.

چمن مصنوعی فوتبال

از آنجایی که در چمن‌های مصنوعی فوتبالی دوام و ضربه‌پذیری آن حائز اهمیت می باشد بنابراین ارتفاع الیاف ‏زیادتر می باشد  بین 50‏mm‏ تا 60‏mm‏ و همچنین تراکم کمتری به نسبت چمن‌های تزئینی دارند تا بتوانند بارگیری در جذب ‏سیلیس و گرانول داشته باشند. سازندگان برای ایجاد قدرت، دوام و ضربه‌پذیری چمن‌های فوتبالی از روشهایی چون دیتکس و استفاده از مواد پر کننده ای چون سیلیس و گرانول استفاده می کنند .سیلیس نقش سنگین کردن چمن و ایستایی الیاف را عهده‌دار و ‏گرانول‌ها علاوه بر پر کردن حجم چمن ضربه‌پذیری بالایی را فراهم می‌کنند.