×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 483

مقاله چمن مصنوعی

به منظور بررسی خواص فیزیکی نمونه ای برای تولید چمن مصنوعی تست هایی برروی نمونه شاهدصورت گرفت این تست ها به همراه مقایسه ی آنها با نتایج برخی پلیمرها میتواندبه تشخیص تنوع مواد به کاررفته و نیز شناسایی خواص مکانیکی یک چمن مصنوعی خوب کمک کند تست های تنش کرنش دردمای محیط و یخ زدگی انالیز حرارتی - وزنی TGA و گرماسنجی پویشی تفاضلی SDC برروی نمونه انجام گرفت

استحکام تسلیم مدول استحکام شکست و ازدیاد طول تا نقطه ی شکست با انجام تست کشش برروی نمونه ی با ضخامت 10mm حاصل شد دردامه برروی 10mg ازاین ماده تست انالیز وزنی حرارتی صورت گرفت و تنوع مواداصلی موجود درنمونه شاهد ارایه شد شاخص جریان مذاب نمونه نیز برای تشخیص دقیقترگرید

 

پلیمر تعیین شد همچنین با انجام گرماسنجی حرارتی دیفرانسیلی صحت نتایج انالیز وزنی حرارتی مورد بررسی قرارگرفت مقایسه این نتایج با نتایج پلی پروپیلن و پلی اتیلن خام وموارد بهبود یافته آ« درتحقیقات دیگر نشان ازخواص مکانیکی مناسب نمونه ی شاهد جهت تولید چمن مصنوعی دارد مجموع این ازمایشات به تشخیص مورد استفاده نیز میتواند کمک کند که درپژوهشی جداگانه میتواند مورد بررسی قرارگیرد

شیشی

تماس با ما

 

آدرس : فلكه دوم صادقيه، بلوار ايت ا... كاشانى، نبش خيابان مهران ،

ساختمان مهران ، واحد٣

تلفنهای تماس :  02144040296 - 02144041750