جزئیات چمن مصنوعی زمین تنیس TTG

TTG 1 . Tetnis grass 20
کد محصول :   TTG 1 موارد استفاده : 1- زمین تنیس2- زمین های چند منظوره
مشخصات محصول
ارتفاع شمع این چمن حدودأ  20mm  بوده که جهت استانداردسازی زمین برای بازی تنیس با سیلیس پر می شود. که درصد گرانول نسبت به ورزشهای دیگر  استاندارد خاص خود را دارا می باشد. این چمن برای آموزش صحیح تنیس و بازی های حرفه ای یا فعالیت های چند منظوره بسیار مناسب است. اسلاید در قالب نوار و 100٪ از فیبرهای الیاف پلی اتیلن تولید می شود که کاملأ UVبوده و با توجه به سلیقه مشتری به  رنگ قرمز ، سبز و آبی قابل اجرا می باشد. با توجه به توانایی های این مجموعه ، ارائه تمامی محصولات به صورت اختصاصی با توجه  به سفارش خریدار بنا به ابعاد زمین مورد نظر می باشد و  تمامی خطوط زمین با الیاف سفید رنگ بصورت بافت یکپارچه با قسمت سبز رنگ چمن مطابق با ابعاد سفارش از طرف خریدار بوده که بصورت تابلو فرش مختص زمین مذکور تولید می شود .
TTG 2 . Tetnis grass 26
کد محصول:   TTG 2 موارد استفاده : 1- زمین تنیس2- زمین های چند منظوره
مشخصات محصول
ارتفاع شمع این چمن حدودآ  26mm بوده که جهت استانداردسازی برای بازی تنیس با سیلیس و گرانول پر می شود. که درصد گرانول نسبت به ورزشهای دیگر  استاندارد خاص خود را دارا می باشد. این چمن برای آموزش صحیح تنیس و بازی های حرفه ای یا فعالیت های چند منظوره بسیار مناسب است. اسلاید در قالب نوار و 100٪ از فیبرهای الیاف پلی اتیلن تولید می شود که کاملأ UV بوده و با توجه به سلیقه مشتری به  رنگ قرمز ، سبز و آبی قابل اجرا می باشد. مقاومت و طول عمر این محصول ( TTG 2  ) از نمونه مشابه خود (  TTG 1  ) بیشتر می باشد . با توجه به توانایی های این مجموعه ، ارائه تمامی محصولات به صورت اختصاصی با توجه  به سفارش خریدار بنا به ابعاد زمین مورد نظر می باشد و  تمامی خطوط زمین با الیاف سفید رنگ بصورت بافت یکپارچه با قسمت سبز رنگ چمن مطابق با ابعاد شفارش از طرف خریدار بوده که بصورت تابلو فرش مختص زمین مذکور تولید می شود .